art & australia
art & australia

magazine redesign template . cover . 2008 . australia . art direction + design

art & australia
art & australia

magazine redesign template . spread . 2008 . australia . art direction + design

art & australia
art & australia

magazine redesign template . spread . 2008 . australia . art direction + design

art & australia
art & australia

magazine redesign template . spread . 2008 . australia . art direction + design

art & australia
art & australia

magazine redesign template . spread . 2008 . australia . art direction + design

art & australia
art & australia

magazine redesign template . spread . 2008 . australia . art direction + design

art & australia
art & australia

magazine redesign template . spread . 2008 . australia . art direction + design

art & australia
art & australia
art & australia
art & australia
art & australia
art & australia
art & australia
art & australia

magazine redesign template . cover . 2008 . australia . art direction + design

art & australia

magazine redesign template . spread . 2008 . australia . art direction + design

art & australia

magazine redesign template . spread . 2008 . australia . art direction + design

art & australia

magazine redesign template . spread . 2008 . australia . art direction + design

art & australia

magazine redesign template . spread . 2008 . australia . art direction + design

art & australia

magazine redesign template . spread . 2008 . australia . art direction + design

art & australia

magazine redesign template . spread . 2008 . australia . art direction + design

show thumbnails